Gemensamt ansvar innan vi gräver!

Den röda tråden är sammarbete.

Kundens ansvar.


Ni som kund måste ta ansvar för det som sker  på Er tomt så att inget oförutsett händer när vi gräver. Det "gömmer sig" ibland mer i marken än vad man tror. Kolla in check-punkterna här intill och fundera på dessa. Följ länken till "Ledningskollen" och anmäl ärendet. Då får vi ett svar från alla som har intressen i marken runt där vi skall gräva. Vill Ni ha hjälp med detta så kan vi fixa det. Observera att detta måste vara klart innan vi kan sätta igång.

Vårt ansvar.


När vi gräver utanför Er tomt på allmän plats så gör vi anmälan till ledningskollen. Detta för att säkerställa att vi inte gräver av el, vatten, fiber, avlopp o.dyl. Därför behöver vi ha tillgång till fastighetsbeteckning mm. 

Checkpunkter.


Kolla in dessa tips och hjälp oss att göra rätt från början. Försäkra Er om att följande inte är ett hinder.

 • Vatten.
 • Avlopp
 • Dagvatten
 • Elledning
 • Fiber / ADSL / Telefon
 • Jordvärme / Energibrunn
 • Avgränsning robotklippare
 • Poolavlopp / Kraft.
 • Trädgårdsbevattning.
 • Trädgårds/Gatubelysning mm.

Maskinfakta:

 • Hitachi ZX19-5, Totalvikt 1920 kg. 
 • Breddbar undervagn 980 – 1280 mm.
 • Larver i gummi, bredd 230 mm
 • Fri höjd ca: 2380 mm, exkl. varningsljus.
 • Max grävlängd ca: 3900 mm. (Från rotationscentrum.)
 • Max grävdjup ca: 2300 mm.

TILLSAMMANS HJÄLPS VI ÅT.